TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLERİ SINIFLANDIRDIK

     Önce bir tane atom geldi tahtanın önüne. Sonra üç tane daha. Atomlar kol kola verdi güçlü etkileşimlerle molekülleri oluşturdu. Moleküllerde zayıf etkileşimlerle birbirlerine tutundu.

     Atomları bir arada tutan güçlü etkileşimler kimyasal bağ, zayıf etkileşimler ise fiziksel bağ olarak da bilinir. Molekülleri katı ve sıvı halde zayıf etkileşimler bir arada tutar.

       Bu ünitede, kimyasal türlerin bir araya geldiğinde aralarında oluşan etkileşimlerin hangi türde ve güçte olduğu, kimyasal türler arasında meydana gelen etkileşimlerin nasıl sınıflandırılacağı incelenir.

 

   Molekülleri oluşturan atomların, hangi bağlarla birbirine bağlandığını belirlerken kısa şu bilgilerimizi kullanırız. Metal ve ametal atomları arasında meydana gelen güçlü etkileşim iyonik bağ, ametal atomları arasında oluşan güçlü etkileşimler ise kovalent bağ olarak bilinir. Ametal atomları aynı ise bağ apolar kovalent, farklı ise polar kovalent bağ olarak adlandırılır.

      Molekülün polarlığı ya da apolarlığı hakkında yorum yapmak için moleküllerin geometrilerini ve bağ açılarını bilmemiz gerekir. Her ne kadar bu bilgileri yorumlamak eğlenceli ise de biz moleküllerin polarlıklarını belirlerken daha da eğlenceli yollar seçtik :-) Arkadaşlarımız atom oldu, bağ yaptı, atomlar bağ elektronlarını çekti ve moleküllerin polarlığı çok daha kolay belirlendi.

Kuralımızı şöyle belirledik; eğer arkadaşlarımız birbirini çektiğinde hareket eden birisi oluyorsa molekül polar, eğer hareket eden kimse olmuyorsa molekül apolar olacaktı.

İki erkek arkadaşımızı aynı ametal atomu kabul ettik. Aralarında oluşan bağ tabi ki apolar kovalent bağ idi. Aynı kuvvette olan arkadaşlarımız birbirini çektiğinde kimsenin hareket etmediği gözlendi. Çünkü atomlarımızın bağ elektronlarını çekme gücü aynıydı. Bu durumda aynı iki atomun oluşturduğu molekülün apolar olduğunu gördük.

İkinci bağımız, bir erkek ve bir kız arkadaşımız arasında oldu. Bu durumda bağ, farklı ametal atomları arasında oluştuğundan polar kovalent özellikte oldu. Fakat arkadaşlarımız birbirini çektiğinde erkek arkadaşımız kazandı ve hareket eden bir kişi olduğundan molekülümüzün polar olduğu anlaşıldı.

Üçüncü olarak, üç atomlu bir bağ yaptık. Bir atoma bağlı iki atomdan oluşan molekülümüzü bir kız ve iki erkek arkadaşımızla oluşturduk. Aynı kuvvette olan iki erkek arkadaşımız, kız arkadaşımızı çektiğinde ortada bulunan arkadaşımız hareket etmedi. Bu şekilde üç atomlu doğrusal bir molekülün apolar olduğunu anladık.

Aynı molekülü açısal olarak kurduğumuzda durum farklıydı. Doğrusal durumda hareket etmeyen kız arkadaşımız, açısal geometride iken tüm karşı koymasına rağmen hareket etti. Bu durumda molekülümüzün polar olduğunu, ortada koşarcasına hareket eden arkadaşımızı izlerken gülerek öğrendik.

ZAYIF ETKİLEŞİMLER DERS NOTU
ZAYIF ETKİLEŞİMLER.docx
Microsoft Word Document 16.6 KB